หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

09358 RPRP Job จับมือสยามการเดินเรือ
ผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี รองรับการเติบโตธุรกิจเดินเรือทะเล

          นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีระหว่าง บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จำกัด (RP Job) บริษัทในเครือ RP กับโรงเรียนสยามการเดินเรือ ซึ่งเปิดสอนด้านการพาณิชย์นาวีว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการเดินเรือทุกระดับให้กับ RP รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          “เรามีแผนจะขยายธุรกิจด้านการเดินเรือเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านอาเซียน ตอนนี้ที่ทำไปแล้วคือการขยายท่าเรือให้เฟอร์รี่เข้าออกได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้น การซื้อเรือใหม่เพิ่มขึ้น ในอนาคตก็ยังมีแผนเพิ่มเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รี่และเพิ่มจำนวนกองเรือด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเฟ้นหาและเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับอย่างเพียงพอ” นายอภิชาติ กล่าว

          กรรมการผู้จัดการ RP กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีคุณภาพ พร้อมจะโตไปกับ RP เราก็ต้องเตรียมเสียตั้งแต่วันนี้ กิจการเดินเรือทะเลต้องใช้คนที่มีความรู้ ความชำนาญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ไม่ใช่รับใครก็ได้มาทำงาน เขาต้องผ่านการเรียนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจนเรามั่นใจจึงจะรับมาทำงานได้จริง
          ทั้งนี้ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญ เพื่อผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพ พร้อมสามารถระบุข้อมูลเจาะจงให้โรงเรียนผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการ เมื่อจบแล้วพร้อมเข้าสู่ระบบงานทันทีก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้เต็มที่ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

          นอกจากนี้ก็จะมีหลักสูตรเสริมความรู้บุคลากรของ RP ที่ทำงานอยู่แล้วผ่านการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ซึ่งจะออกแบบเนื้อหาร่วมกันต่อไป อีกทั้ง RP Job จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ที่ต้องการหางานหรือสนใจเรียนเกี่ยวกับการเดินเรือและพาณิชย์นาวี ได้เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนในหลักสูตรดังกล่าวด้วย

          โรงเรียนสยามการเดินเรือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มผู้บริหารในเครือบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เดินเรือ พร้อมให้บริการด้านความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือ มานานกว่า 35 ปี เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงราชการและเอกชน ปัจจุบันเปิดสอนหลายหลักสูตรทั้งด้านการเดินเรือ ความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือ เพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของคนประจำเรือไทยให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับสามารถแข่งขันกับแรงงานในตลาดต่างประเทศได้

 


AO09358

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!