หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1.AAA A AAA7

BANPU ปักหมุดผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจร เสริมทัพผู้บริหารมืออาชีพ ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด Greener & Smarter

      บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Greener & Smarter มั่นใจตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ในทุกมิติ ผ่านโมเดลของ ‘สมาร์ทซิตี้โซลูชัน’ ระดับสากล ประกาศเสริมทัพทีมผู้บริหารใหม่สำหรับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แต่งตั้งนายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายชนิต สุวรรณพรินทร์ เป็น กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า (Banpu Electric Vehicle Business) ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 

        นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลและความต้องการของลูกค้า ในขณะที่เทรนด์ธุรกิจพลังงานมุ่งเน้นเรื่องการจัดการพลังงานที่สะอาดขึ้น (Decarbonization) การกระจายตัวด้านการผลิตพลังงาน (Decentralization) และความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจพลังงาน (Digitalization) เราจึงมุ่งเน้นแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ให้ความสำคัญกับผนึกกำลังระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน  และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน  นอกจากนี้ยังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการบริหารงานควบคู่ไปด้วย

         ล่าสุด บ้านปูฯ ได้เสริมแกร่งทีมผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพสูงสุด”

      บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนแรกของบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยจะเข้ามารับบทบาทสำคัญในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปูฯ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ที่สำคัญสามารถขยายบริการที่ครบวงจรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

     ก่อนที่จะร่วมงานกับบ้านปูฯ นายเจมส์ มีประสบการณ์ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งแวดวงการเงิน การธนาคาร และโทรคมนาคม รวมระยะเวลายาวนานกว่า 24 ปี โดยเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคาร เคยเป็นผู้บริหารที่ได้รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัลทั้งหมดของธนาคารยูโอบี ซึ่งมีพนักงานภายใต้ความรับผิดชอบกว่า 1,500 คน และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย

      ทั้งยังถือเป็นผู้บริหารระดับสูงที่อายุน้อยที่สุดในแวดวงธุรกิจธนาคาร และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีถึงความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการบุคลากร ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ พร้อมให้อิสระในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ รวมถึงยังมุ่งส่งเสริมทักษะ สร้างความรู้ความชำนาญให้แก่พนักงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงโทรคมนาคมมายาวนานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น จึงเชื่อว่านายเจมส์จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการบุคลากรของบ้านปูฯ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      สำหรับ นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร โดยจะได้รับบทบาทสำคัญในการบริหาร บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมกับนายเจมส์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจและการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มาเสริม Portfolio กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้แข็งแกร่งขึ้น

     ก่อนก้าวมาเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด นางสาวกนกวรรณ เคยร่วมงานกับบ้านปูฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ในฐานะผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย โดยเป็นผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการสัญญา การควบรวมกิจการของโครงการต่างๆ ในหลายประเทศ และยังได้รับบทบาทด้านการบริหารงานที่สำคัญมากมาย รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อนบ้านปูฯ ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่และเป็นหนึ่งในทีมก่อตั้งบ้านปู อินฟิเนอร์จี โดยนางสาวกนกวรรณ ถือเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงมุ่งมั่นมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ และหาพันธมิตรชั้นนำมาเสริมระบบนิเวศของธุรกิจบ้านปูฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัท ซันซีป กรุ๊ป บริษัท ดูราเพาเวอร์ เทคโนโลยี (สิงคโปร์) และบริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ตลอดจนมีแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ คือ มุ่งเน้นการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ที่กระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิด คิดนอกกรอบ ทำงานเป็นทีม และปรับตัวให้ก้าวทันสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

      พร้อมกันนี้ ยังแต่งตั้ง นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า (Banpu Electric Vehicle Business) โดยนายชนิตจะรับผิดชอบหน่วยธุรกิจพาหนะไฟฟ้าของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้บริการพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างแอปพลิเคชัน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อมอบบริการและโซลูชันที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ และรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และส่งมอบโซลูชันพร้อมบริการต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร

      นายชนิต มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่งมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีถึงความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และการนำนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่องค์กร จากประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเทรนด์ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ

      พร้อมสร้าง S-Curve ให้แก่ธุรกิจอยู่เสมอ หรือการวิเคราะห์ระบบนิเวศของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เพื่อมองหากลยุทธ์ หรือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบ้านปูฯ นายชนิต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC และเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารที่นำ TACC เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์), บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงเชื่อว่าจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอบริการและโซลูชันที่ตอบเทรนด์ตลาดและตรงใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

      “บ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าการเสริมทีมผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถผลักดันองค์กร เสริมความแข็งแกร่งและต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบริการที่ครอบคลุมและตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของโลกที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” นางสมฤดี กล่าวทิ้งท้าย

 

BANPU beefs up Energy Technology Group’s management to establish strong foothold as integrated energy solutions company with 'Greener & Smarter' innovation and technology

     Banpu Public Company Limited (BANPU) today announced a newly-reinforced team of top executives for its Energy Technology Business Group, comprising of Mr. James Rama Phataminviphas as Chief Executive Officer and Ms. Kanokwan Jitchobtham as Managing Director of Banpu Infinergy Co., Ltd. along with Mr. Chanit Suwanparin as Managing Director of Banpu Electric Vehicle Business.

       The announcement is a move of the leading integrated energy solutions company in Asia-Pacific to gear up its Energy Technology Business Group towards innovation and technological development with ‘Greener & Smarter’ approach and its assured capability to meet multi-dimensional needs of modern-day consumers through an international business model that builds on smart city solutions.

      Ms.Somruedee Chaimongkol, Chief Executive Officer of BANPU, said, “To achieve sustainable growth, BANPU consistently ensures that we stay abreast of abrupt changes in technology and consumer demands in the digital era. While the energy trend is today shifting towards decarbonised, decentralised and digitalised power generation, BANPU has introduced the ‘Greener & Smarter’ strategy across our three core business groups—Energy Resources, Energy Generation and Energy Technology—to bring about synergised effects of this implementation. Besides, we are continuingly engaged in energy technology research and development alongside constant development of our people, business operation and management. Most recently, we have strengthened our high-level management team with appointment of business executives who are well-versed in technology and have insightful understanding of consumer behavior and their needs. They join our existing team members to drive BANPU forward with greater capability and optimum efficiency to meet the demands of consumers in the digitally-disrupted world.” 

       Mr.James Rama Phataminviphas, who was newly appointed as the first Chief Executive Officer of Banpu Infinergy, is responsible for business planning and strategies as well as overall management of Energy Technology Business Group. Under his helmsmanship, the Group will ensure its alignment with BANPU’s Greener & Smarter strategy and grow its competitiveness with expanded capability to offer much more comprehensive array of products, services and solutions.

        Before joining BANPU, Mr. James has more than 24 years of multi-industry experiences that spanned across banking, finance and telecommunication. He is an executive keen in technology-driven business transformation to achieve greater efficiency and competitiveness. In banking sector, he was most recently Country Head of Channels and Digitalisation at United Overseas Bank (Thai) PCL, a position with more than 1,500 people under his leadership. With another high-level management position assumed earlier at Kasikornbank PCL, he was regarded as the youngest executive in Thailand’s banking industry. Mr. James is renowned for his depth in digital banking, strategic planning and people management. His open attitude towards human capital means that his people enjoy the opportunity to unleash their full potentials, including greater freedom in their decision-making and job execution as well as strong internal support for their skills and knowledge development. He also has extensive work experiences in Thai and overseas telecommunication markets including USA and China. Mr. James will play a key role to boost the growth potential of BANPU and help equip its people with more competitive strengths and greater work efficiency through his leadership.

      Ms.Kanokwan Jitchobtham continues to serve as Managing Director of Banpu Infinergy, one-stop service provider of total solar energy solutions and smart city solutions. She is the key person in the management of Banpu Infinergy alongside Mr. James. Her key responsibilities include company management, business development, and pursuit of new opportunities to strengthen the business portfolio of Energy Technology Group.

      Prior to her current position at Banpu Infinergy, Ms. Kanokwan has spent more than nine years working in BANPU’s legal department where she was engaged in contract management and project M&A in many countries that BANPU invested in. She has also been charged with many important management tasks over the years. Among them, she was part of the management team to steer BANPU’s organisational change during its major restructuring and she was one of the founding members of Banpu Infinergy, all of which have given her a deep understanding of BANPU’s businesses. As a leader, she is a visionary executive who keeps her watchful eyes on growth opportunities and partnerships that will further strengthen the business ecosystem of BANPU, such as investment in Sunseap Group Pte. Ltd., Durapower Technology (Singapore) Pte. Ltd., and FOMM Corporation. She is celebrated for her modern management style that coincides with BANPU’s culture, which welcomes opinions and encourages company’s people to think outside the box, enjoy being team players, and be resilient to the ever-changing business and market conditions.

        Meanwhile, Mr. Chanit Suwanparin was appointed as Managing Director of Banpu Electric Vehicle Business. He will lead the EV business unit of BANPU with ‘mobility as a service’ concept, which is focused on offering end-to-end electric vehicle and mobility services by combining hardware and software technologies to deliver services and solutions that address current urban lifestyle needs and are highly compatible with the ongoing transition to the new energy sources. As head of Banpu Electric Vehicle Business, Mr. Chanit will also explore opportunities to extend the capability and competitiveness of Energy Technology Group in terms of technology and integrated solutions as well as delivery of all-encompassing services and solutions to the customers.

       Mr.Chanit has more than 30 years of management experiences working in key roles to drive growth of many leading companies. He is recognised for his ingenuity and product development acumen, which often leverage innovation to add values to products and increase overall competitiveness of his companies. With extensive experiences and insights into consumer behaviors and ever-changing market trends, he has helped them pinpoint opportunities and drive targeted expansion into new market, consumer segments, and thus created new S Curves for their businesses. Prior to joining BANPU, he was Managing Director at T.A.C. Consumer PCL (TACC), where he was part of the executive team that successfully listed TACC on the Market for Alternative Investment (MAI). In addition to a long list of career highlights that included key positions at Green Spot Co., Ltd. (Vitamilk), Cerebos (Thailand) Ltd. and Unilever Holdings (Thailand) Ltd., he has also served as Secretary General of the Marketing Association of Thailand. Mr. Chanit is therefore very well positioned to strengthen BANPU’s business and help it capture new opportunities to offers services and solutions in accordance with the market trends and the preferences of today’s consumers.

        “We are confident that the new and strengthened team of executives will contribute significantly to extend BANPU as a leading integrated energy solutions with offerings service that are always abreast of consumer behaviors and global energy trends. Moreover, they will be a key force to drive solid, sustainable growth of BANPU,” Ms. Somruedee concluded.

เกี่ยวกับบ้านปูฯ

       บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,518 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เกี่ยวกับ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด

       บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยีหลากรูปแบบและทันสมัย โดยนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของ บ้านปูฯ ที่มีมายาวนานกว่า 36 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีน และญี่ปุ่นมาต่อยอดในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานโดยมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด

กัญขจี มี้เจริญ โทร.02 095 6544

Brand Strategy & Communications

Kankhachee_M@banpuinfinergy.co.th   

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!