หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

01 CFABAB ไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยน คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก ปีที่ 2 ติดต่อกัน

      บรรยายภาพ: อาสาสมัครจากไทยยูเนี่ยนช่วยกันจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประเทศเมียนมา ในปี 2561 โดยไทยยูเนี่ยน ได้รับการจัดอันดับจาก DJSI เป็นที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลก เป็น 2 ปีติดต่อกัน

ไทยยูเนี่ยน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จได้คะแนนสูงสุดที่ 100 เปอร์เซ็นไทล์ของอุตสาหกรรม สำหรับคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวม

DJSI ยังให้คะแนนไทยยูเนี่ยนสูงสุดที่ 100 คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ในด้านต่างๆ อีก 9 ด้านอีกด้วย

     บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลชั้นนำของโลก คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก เป็นปี 2 ติดต่อกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน สืบเนื่องจาก กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® ที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของบริษัททั่วโลก

       ไทยยูเนี่ยนนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการได้คะแนนสูงสุดที่ 100 เปอร์เซ็นไทล์ ในด้านความยั่งยืนโดยรวม   นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนสูงสุดในหัวข้อ 1) จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 2) สุขภาพและโภชนาการ 3) การสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญ 4) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 5)การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีวภาพ 7) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำ 8) สิทธิมนุษยชน และ 9) การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสุดขององค์กร

       นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับคัดเลือกติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์อีกครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเรา  ที่ไทยยูเนี่ยน ความยั่งยืนคือแกนหลักของธุรกิจ และมีส่วนในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น   ด้วยแบรนด์ต่างๆ ที่เรามีวางจำหน่ายในทวีปต่างๆ ทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเล”

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า

    “เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจมากสำหรับทุกคนในไทยยูเนี่ยน ทีมงานของเราทั่วโลกทำงานกันอย่างหนักทุกวัน เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกมีความยั่งยืนมากขึ้น ท้องทะเลของโลกมีความยั่งยืนมากขึ้น และธุรกิจของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น”

      ในแต่ละปี มีบริษัทมากกว่า 3,000 แห่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Assessment (CSA) ของบริษัท RobecoSAM โดยบริษัทที่ได้รับเลือกเข้ามาอยู่ในดัชนี จะต้องผ่านการประเมินด้านต่างๆ ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาว ทั้งในแง่ความยั่งยืนทั่วไปและแนวโน้มความยั่งยืนเฉพาะอุตสาหกรรม

      เมื่อช่วงต้นปี ไทยยูเนี่ยนได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนปี 2561 โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าของการดำเนินงานเชิงบวกที่ทำในปีที่ผ่านมา และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัท หรือที่เรียกว่า SeaChange® ไทยยูเนี่ยนยังมีทำงานที่ริเริ่มในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความพยายามด้านความยั่งยืนของเรา เช่น การทำงานร่วมกับ GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อผลักดันปัญหาเรื่องการลดขยะพลาสติก และลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ประมงที่ถูกทิ้งและสูญหายไปในทะเลทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าประจำปีพันธกิจการจัดการปลาทูน่าแบบยั่งยืนครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาวัตถุปลาทูน่าทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษัทต้องมาจากแหล่งประมงที่ยั่งยืน

         SeaChange® เป็นแผนบูรณาการริเริ่ม ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการหลักคือ 1) แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย 2) การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 3) การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และ 4) ผู้คนและชุมชน

      SeaChange® มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรรมอาหารทะเลของโลก รวมถึงเพื่อช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการขจัดความหิวโหย การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

       นอกจากการติดดัชนี DJSI แล้ว เมื่อปีที่ผ่านมาไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนี FTSE4Good ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยฟุตซี รัสเซล  โดยดัชนีดังกล่าวเปิดตัวในปี 2544 เพื่อช่วยนักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ในการตัดสินลงทุน และเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความพยายามด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวนมากในปีนี้ เช่น การได้รับรางวัลผู้นำด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนกับ WWF-UK ในงานประกาศรางวัลผู้นำด้านความยั่งยืน จาก edie ดร.แดเรี่ยน แมคเบนได้รับรางวัล Asia’s Top Sustainability Superwomen จาก CSRWorks ขณะเดียวกันแบรนด์ John West ซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยยูเนี่ยน ได้รับรางวัลชนะเลิศแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องประจำปี 2562 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นปีที่สามติดต่อกัน จากสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการประมง (MSC)

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

         บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

          วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 133.3 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

         ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

           จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2562ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกใน Food Industry ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ในปี 2561 อีกด้วย 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!