WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

09282 ACE

 

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ โชว์ศักยภาพโรงไฟฟ้าพร้อมให้การต้อนรับนักวิเคราะห์

          นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ACE) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า นักวิเคราะห์หุ้นหลายสถาบันสนใจในศักยภาพของ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) โดยมีนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศหลายสถาบัน พากันลงพื้นที่จริงเพื่อทำการวิเคราะห์เจาะลึกในสนาม ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลของประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) กำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลราคาถูกที่มีความชื้นสูงถึง 65% (ปริมาณน้ำ 65 ส่วน เนื้อชีวมวล 35 ส่วน) ซึ่งสามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อเนื่อง และมีเป้าหมายในการหยุดเดินเครื่องที่น้อยลง เพื่อทำสถิติเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้นานที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

          โดยก่อนหน้านี้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทำสถิติเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องกันได้นานที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า (Available Factor) และมีศักยภาพ ในการผลิตเต็มกำลังการผลิต (Capacity Factor) ด้วยประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าที่สูงมาก (มีค่า Heat Rate ที่ต่ำมาก) ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับระบบ IT และระบบสมองกลมาใช้ในการบริหารจัดการและเดินเครื่องจักรโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

          นอกจากนี้ยังลงสนามเพื่อทำการวิเคราะห์เจาะลึกยังโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะสดจากชุมชนของ ACE ที่ตั้งอยู่ ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ สามารถรับขยะที่มีค่าความชื้นสูงถึง 80% (ปริมาณน้ำ 80 ส่วน เป็นเชื้อเพลิงขยะ 20 ส่วน) และมีค่าความร้อนต่ำ เข้าสู่ขบวนการผลิตได้ ในขณะที่เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีฝุ่นละออง และไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน ด้วยการนำน้ำขยะที่มีลักษณะเป็นโคลนข้นสีดำ มาผ่านการบำบัดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) จะทำให้น้ำใสเหมือนน้ำดื่มบรรจุขวด จากนั้นจึงนำไปใช้ในขบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าขยะ โดยไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน

          จนทำให้โรงไฟฟ้าขยะของ ACE ได้วุฒิบัตร (Certificate) รับรองมาตรฐานในสากลเรื่องสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ISO 9001, และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน ISO 18001 เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าขยะของ ACE ยึดหลัก Environment, Social, and Governance (ESG) และ Total Societal Impact (TSI) โรงไฟฟ้าขยะของ ACE จึงอาสา (Volunteer) ขอส่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกปล่อง (CEM) ทั้ง 4 เครื่องไปยังกรมโรงงานเพื่อเก็บบันทึกไว้ตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปสามารถเปิดเข้าไปตรวจดูได้ตลอดเวลานับตั้งแต่เดินเครื่องถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยกระทำผิดมาตรฐานที่กรมโรงงานกำหนดไว้แต่อย่างใด

          นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังได้มีโอกาสซักถามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลกับลูกค้าและเกษตรกรที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลหรือสิ่งของเหลือใช้จากการเกษตร มาส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE ด้วย ซึ่งการลงสนามในครั้งนี้ ทำให้นักวิเคราะห์ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับใช้ในการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน ที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้น IPO ของ ACE ที่มีการนำเสนอขายไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น

 


AO09282

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1