หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 24ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ.น้ำตาลบุรีรัมย์' ที่ 'BBB-' แนวโน้ม 'Stable'

 

    ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ'BBB-'ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable'หรือ 'คงที่' โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในธุรกิจน้ำตาลและการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจน้ำตาลไปสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการที่บริษัทมีโรงงานผลิตน้ำตาลเพียงแห่งเดียว รวมไปถึงราคาน้ำตาลที่เป็นวงจรขึ้นลง ปริมาณผลผลิตอ้อยที่มีความผันผวน และการก่อหนี้ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวลดลงมากส่งผลทำให้อัตรากำไรหดตัว

      ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีบัญชี 2561 ปรับตัวลดลง รายได้รวมของบริษัทค่อนข้างคงที่ที่ระดับประมาณ 5.7 พันล้านบาท แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานซึ่งวัดจากอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 13.9% ในปีบัญชี 2561 จาก 17.1% ในปีบัญชี 2560 โดยสาเหตุเกิดจากราคาน้ำตาลที่ลดลงอย่างมากจากผลผลิตส่วนเกินของอ้อยทั่วโลก

     ในปีการผลิต 2562/2563 มีการคาดการณ์ว่าการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกจะยังคงมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าผลผลิตน้ำตาล ดังนั้น จึงเป็นที่คาดว่าราคาน้ำตาลน่าจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม วงจรขาลงของอุตสาหกรรมน้ำตาลจะค่อย ๆ ฟื้นตัวตั้งแต่ปีบัญชี 2563 เป็นต้นไปหลังจากราคาน้ำตาลที่ตกต่ำอย่างมากช่วยทำให้ปริมาณการผลิตอ้อยและน้ำตาลลดลง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลทรายจะอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 14.0-16.0 เซนต์ต่อปอนด์ ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 13%-14% ในระหว่างปีบัญชี 2562-2565

ภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น

    อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเป็น 78.6% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2562 จาก 74.1% ในช่วงเดียวกันของปีบัญชี 2561 จากการที่บริษัทมีสต็อกน้ำตาลคงเหลือเพิ่มขึ้นในปีการผลิต 2561/2562 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้มีการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แห่งใหม่ 1 โรงและโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้อีก 1 โรงในช่วงปีบัญชี 2561-2562 อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 950 ล้านบาท

     อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจำกัดเงินลงทุนให้อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทในระหว่างปีบัญชี 2563-2565 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 68% ในช่วงปีบัญชี 2565

มีผลงานเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน

     ผู้บริหารของบริษัทคือตระกูลตั้งตรงเวชกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักที่ถือหุ้นยาวนานมามากกว่า 50 ปี ลูกค้าหลักของบริษัทคือกลุ่มผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศและผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการระหว่างประเทศเหล่านี้ปกติจะนำน้ำตาลทรายดิบไปแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปัจจุบันบริษัทกำลังเพิ่มเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ณ โรงงานน้ำตาลปัจจุบันของบริษัท การผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะให้อัตรากำไรที่สูงกว่าการผลิตน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายน้ำตาลได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจไปสู่การผลิตไฟฟ้า

      บริษัทมีโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่งซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 29.7 เมกะวัตต์ ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 10% ของรายได้รวม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นซึ่งจะช่วยชดเชยความเสี่ยงบางส่วนจากความผันผวนของราคาน้ำตาล

     บริษัทมีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 13% เป็น 557 ล้านบาทในปีบัญชี 2561 และคงที่ที่ระดับ 281 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีบัญชี 2562 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอัตราการเดินเครื่องที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงของบริษัท

ขยายการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

    บริษัทมีโรงงานผลิตน้ำตาลเพียงแห่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ การมีโรงงานเพียงแห่งเดียวหมายความว่าบริษัทมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องสินทรัพย์ที่เป็นสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนจะสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานแห่งแรกประมาณ 60 กิโลเมตร ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการรอผลอนุมัติการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment -- EIA) ของโรงงานแห่งที่ 2 ส่วนการก่อสร้างนั้นคาดว่าจะเริ่มหลังจากได้รับการอนุมัติผลการประเมินดังกล่าวแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปีการผลิต

       ปัจจุบันบริษัทผลิตเฉพาะน้ำตาลที่เป็นสินค้าพื้นฐานเท่านั้น เช่น น้ำตาลทรายสีรำสำหรับจำหน่ายในประเทศ และน้ำตาลทรายดิบเพื่อส่งออก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเริ่มทำการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2562

     ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้จัดตั้ง บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักรวมทั้งใช้เยื่อใยจากพืชธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปีนี้ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกผลผลิตดังกล่าวไปในต่างประเทศมากกว่า 75% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

มีสถานะสภาพคล่องที่เพียงพอ

      ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าสภาพคล่องของบริษัทจะยังคงมีเพียงพอ ภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 800 ล้านบาทถึง 1 พันล้านบาทต่อปีในปีบัญชี 2562-2565 ตามการฟื้นตัวของราคาน้ำตาล นอกจากนี้ จากระบบแบ่งปันผลประโยชน์คาดว่าสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทประมาณ 100 ล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นค่าชดเชยการผลิตและการจำหน่าย

       ณ เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 83 ล้านบาทและมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 3.7 พันล้านบาท บริษัทจะใช้เงินทุนส่วนใหญ่ไปในการจ่ายชำระดอกเบี้ยและชำระหนี้ที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • • รายได้รวมของบริษัทจะลดลง 7% ต่อปีในช่วงปีบัญชี 2562 และจะค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว ๆ 6%-8% ต่อปีในระหว่างปีบัญชี 2563-2565
  • • อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 19%-20% และ16% ตามลำดับในระหว่างปีบัญชี 2563-2565
  • • ค่าใช้จ่ายลงทุนทั้งหมดของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 500 ล้านบาทในปีบัญชี 2562 และ 100 ล้านบาทในระหว่างปีบัญชี 2563-2565

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยเอาไว้ได้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะดำรงสภาพคล่องหรือมีวงเงินสินเชื่อสำรองที่เพียงพอสำหรับรองรับการชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยและรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะเป็นทุนสำรองที่ช่วยลดความผันผวนของวงจรขาลงในธุรกิจผลิตน้ำตาลได้อีกด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

     การปรับเพิ่มอันดับเครดิตยังมีจำกัดในระยะสั้นตราบเท่าที่ราคาน้ำตาลยังคงอยู่ในระดับต่ำในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ในทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนของบริษัทลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมากก็เป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิต ในขณะที่การลงทุนที่ใช้เงินกู้จำนวนมากและเงินสดส่วนเกินที่รองรับการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

     ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!